Medlem

Gym+Fitness

Gym/Fitness

Gym+Fitness stud./pens.

Gym/Fitness stud./pens.

 12 mån  46€ mån  40€ mån 35€ mån  30€ mån
 6 mån  50€ mån  44€ mån 35€ mån 30€ mån
 3 mån  54€ mån  50€ mån 35€ mån 30€ mån
 1 mån  58€  50€ 35€ €30
 10-kort  65€  60€  60€  55€
 21-korti  120€  110€  100€  95€
engångsträning  8€    7€   
  
 
 
PersonalTrainer - tjänsten
1 gång  45€
 5 gånger  175€
 10 gånger  250€

 

 

Mera
Muskelkonditiontest 45€
träningsprogram 45€